الرسائل الثلاث (لنگرودی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افكتاب رسائل ثلاث مرحوم لنگرودى حاوى سه رساله در موضوع اجتهاد ، تقلید و کر است. آیت الله لنگرودی از شاگردان مبرز محقق نائینی ( م ۱۳۵۵ ق) و محقق اصفهانی ( م ۱۳۶۱ ق) و از علما و مراجع تقليد استان گیلان بودند. ايشان در نهضت مشروطيت و انقلاب اسلامى نيز فعاليت داشتند و به همراه تنى چند از مراجع عظام بر عليه لايحه‌ى انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى اعلاميه‌اى صادر كردند.


درباره كتاب

[ویرایش]

مؤلف در ابتداى كتاب چنين مى‌نويسند:« زمانى كه مشغول بحث و تحقيق در كتاب العروة الوثقی بودم مطالبى از كتب فقها به همراه برداشت‌هاى شخصى خود از هر مبحث يادداشت نموده و آن‌ها را در ضمن رسائلى گرد آوردم. سه رساله‌اى كه در اين كتاب ارائه شده از ميان آن رسائل انتخاب شده است.»‌
موضوع رساله‌ى نخست اجتهاد است و اين مباحث را در بر مى‌گيرد: تعريف اجتهاد، اقسام اجتهاد( مطلق و متجزى)، مقدمات اجتهاد( علومى كه پيش‌نياز اجتهاد محسوب مى‌شوند)، احکام و مناصب مجتهد و بحثى پيرامون تصويب و تخطئه.
[۱] الرسائل الثلاث، آيت الله لنگرودى، ج۱، ص۳ .

دومين رساله‌ى كتاب در موضوع تقلید و شامل اين مباحث است: حقيقت تقليد، جواز تقليد( جواز به معناى اعم)، افرادى كه مجازند تقليد كنند، شرايط مرجع تقلید ، موضوعات قابل تقليد، بعضى از احكام تقليد و بحث إجزاء .
[۲] الرسائل الثلاث، آيت الله لنگرودى، ج۱، ص۴۵ .

در سومين رساله‌ى كتاب مقدار كر از نظر وزن و حجم و برخى از احكام مربوط به آب کر مورد بررسى قرار گرفته است.
[۳] الرسائل الثلاث، آيت الله لنگرودى، ج۱، ص۱۴۱ .

در پايان كتاب شرح حال دانشمندانى كه در كتاب از آن‌ها ياد شده و نيز فهرست مطالب كتاب افزوده شده است. متن رسائل ۲۰۱ صفحه، شرح حال ۹ صفحه و فهرست و غلط نامه ۹ صفحه از حجم كتاب را به خود اختصاص داده‌اند. كتاب الرسائل الثلاث به همت شيخ محمد واصف در ماه رجب سال ۱۳۸۰ هجرى قمرى توسط مطبعة الاسلام در شهر مقدس قم چاپ و منتشر شده است.
[۴] الرسائل الثلاث، آيت الله لنگرودى، ج۱، ص۲۰۲ .


پانویس

[ویرایش]
 
۱. الرسائل الثلاث، آيت الله لنگرودى، ج۱، ص۳ .
۲. الرسائل الثلاث، آيت الله لنگرودى، ج۱، ص۴۵ .
۳. الرسائل الثلاث، آيت الله لنگرودى، ج۱، ص۱۴۱ .
۴. الرسائل الثلاث، آيت الله لنگرودى، ج۱، ص۲۰۲ .


منبع

[ویرایش]

نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی


رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب فقهی شیعه
جعبه ابزار