الرسائل العشر (رسالة وجیزة فی واجبات الحج‌)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرسالة وجیزة فی واجبات الحج نام دیگر کتاب: مناسک الحج المختصر رساله فقهی، تالیف جمال الدین ابو العباس احمد بن محمد بن فهد حلی، معروف به ابن فهد حلی (م ۸۴۱ ق).


موضوع

[ویرایش]

در این کتاب نحوۀ نیت نمودن در اعمال و واجبات حج تمتع مطرح شده است و به سبک فقه رساله‌ای نوشته شده است.

فهرست مطالب

[ویرایش]

کتاب از دو فصل تشکیل شده است. در فصل اول که عمرۀ تمتع است در مورد نیت در احرام، طواف، نماز طواف، سعی و تقصیر می‌باشد.
و فصل دوم نیت در ۱۳ مورد را در بردارد که عبارتند از: احرام، وقوف به عرفات، وقوف به مشعر، مبیت به منی، رمی الجمار ایامها، ذبح، حلق، تقصیر، طواف، نماز حج، سعی، طواف نساء، نماز طواف نساء.

نسخه‌ها

[ویرایش]

در الذریعة به نسخۀ خطی متعلق به سید مهدی در کویت، مربوط به زمان زندگانی مؤلف و نسخۀ آستان قدس رضوی اشاره شده است که نسخۀ اول با عبارت «الحمد لله ولی الحمد» و نسخۀ دوم با عبارت «رب زدنی علما» آغاز شده است.
کتاب موجود با نسخۀ کتابخانۀ آستان قدس رضوی مقابله و تصحیح شده است.
در کتاب مقدمه‌ای بر فقه شیعه به نسخۀ کتابخانۀ ملک در تهران اشاره کرده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

ابن فهد حلی

پانویس

[ویرایش]
 
۱. الذریعة، اقا بزرگ طهرانی، ج۲۲، ص۲۵۵.    
۲. مقدمه‌ای بر فقه شیعه، سید حسین مدرسی، ص۱۶۰.    


منبع

[ویرایش]

نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامیجعبه ابزار