الرسائل العشر (غایة الإیجاز لخائف الإعواز‌)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افغایة الایجاز لخائف الاعواز رساله فقهی، تالیف جمال الدین ابو العباس احمد بن محمد بن فهد حلی، معروف به ابن فهد حلی (م ۸۴۱ ق).


موضوع

[ویرایش]

این کتاب مجموعۀ مختصری در احکام طهارة مثل وضوء، غسل و تیمم و همین طور احکام نماز است که هر مکلفی برای خواندن نماز حتما باید از آنان آگاهی داشته باشد.
سبک نگارش کتاب فقه رساله‌ای و بسیار مختصر است.

نسخه‌ها

[ویرایش]

در چاپ کتاب موجود از تنها نسخۀ آستان قدس رضوی استفاده شده است.
در الذریعة به نسخه‌های متعددی مثل نسخۀ متعلق به سید مهدی در کویت مربوط به زمان زندگانی مؤلف و نسخۀ آستان قدس رضوی و نسخۀ کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی اشاره شده است.
همین طور به نسخه‌های چاپی که در سال ۱۳۰۰ در بمبئی چاپ شده است اشاره شده است.
در کتاب مقدمه‌ای بر فقه شیعه به نسخه‌های متعددی از مجلس شورای اسلامی، آیة الله مرعشی، دانشگاه تهران، آستان قدس رضوی، مسجد اعظم و غیر آنها اشاره نموده است.

فصول کتاب

[ویرایش]

کتاب از دو فصل تشکیل شده است.
یک فصل در رابطه با اقسام طهارت (وضوء، غسل، تیمم) است.
و فصل دیگر در رابطه با افعال نماز است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

ابن فهد حلی

مشاهده آنلاین کتاب

[ویرایش]

الرسائل العشر    

پانویس

[ویرایش]
 
۱. الذریعة، اقا بزرگ طهرانی، ج۱۶، ص۹.    
۲. مقدمه‌ای بر فقه شیعه، سید حسین مدرسی، ص۱۵۷.    
۳. الرسائل العشر (غایة الإیجاز لخائف الإعواز‌)، ابن فهد حلی، ص۳۱۱ به بعد.    
۴. الرسائل العشر (غایة الإیجاز لخائف الإعواز‌)، ابن فهد حلی، ص۳۱۳ به بعد.    


منبع

[ویرایش]

نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامیجعبه ابزار