الرسائل العشر (نبذة الباغی فیما لا بدّ من آداب الداعی‌)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنبذة الباغی فیما لا بد من آداب الداعی نام دیگر کتاب: آداب الدعاء، رساله فقهی، تالیف جمال الدین ابو العباس احمد بن محمد بن فهد حلی، معروف به ابن فهد حلی (م ۸۴۱ ق).


موضوع

[ویرایش]

این کتاب خلاصه و مختصر کتاب «عدة الداعی و نجاح الساعی» از دیگر تالیفات ابن فهد است. کتاب «عدة الداعی» از مشهورترین کتاب‌های ابن فهد است که در ادعیه، شرایط و احکام آن است.
مؤلف در مقدمۀ کتاب می‌نویسد: این مختصری است که دربردارندۀ آداب دعوت کنندگان است که من از کتاب العدة خلاصه کرده‌ام و شامل چند باب است. باب اول در اسباب اجابت دعا، باب دوم در مورد دعا کننده، باب سوم در کیفیت دعا و هر باب نیز از قسمت‌هایی تشکیل شده است.
در پایان کتاب نیز تفصیل مطالب را به عدة الداعی ارجاع کرده است.
در ریاض العلماء
[۱] ریاض العلماء، افندی، ج۱، ص۶۵.
آمده است: این کتاب خلاصۀ عدة الداعی است و من آن را در اردبیل دیده‌ام کتاب کوچکی است و آن را به اختصار العدة یا آداب الداعی گویند.

نسخه‌ها

[ویرایش]

در الذریعة به نسخه‌ای از کتابخانۀ مدرسۀ فاضل خان در مشهد اشاره شده که مربوط به سال ۱۱۵۳ ق است.
نسخۀ مورد استفاده در چاپ کتاب، نسخۀ موجود در کتابخانۀ آیة الله مرعشی نجفی است.

منابع

[ویرایش]

- الذریعة، ج۱، ص۱۸، ج۱۵، ص۲۲۸، ج۲۰، ص۲۰۰، ج۲۴، ص۳۶.
- اعیان الشیعة، ج۳، ص۱۴۸.
- ریاض العلماء، ج۱، ص۶۵.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

ابن فهد حلی

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ریاض العلماء، افندی، ج۱، ص۶۵.
۲. الذریعة، اقا بزرگ طهرانی، ج۲۰، ص۲۰۰.    


منبع

[ویرایش]

نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار