الرسائل العشر (کفایة المحتاج إلی مناسک الحج‌)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکفایة المحتاج الی مناسک الحج رساله فقهی تالیف جمال الدین ابو العباس احمد بن محمد بن فهد حلی، معروف به ابن فهد حلی (م ۸۴۱ ق).


موضوع

[ویرایش]

این کتاب در بردارندۀ اعمال و شرایط واجب عمرۀ تمتع و حج می‌باشد که به سبک فقه رساله‌ای تدوین شده است.
مؤلف دارای دو کتاب در مناسک حج است که یکی مختصر و در مورد نیت در اعمال حج است و دیگری مفصل است که همین کتاب می‌باشد.

فهرست

[ویرایش]

این کتاب از دو باب تشکیل شده است که باب اول در عمرۀ تمتع و باب دوم در حج است.
باب اول از ۵ فصل تشکیل شده که شامل احرام، طواف، نماز طواف، سعی و واجبات تقصیر است.
باب دوم از ۸ فصل تشکیل شده که عبارتند از: واجبات احرام، وقوف به عرفات، وقوف به مشعر، مناسک منی، طواف حج، سعی، طواف نساء، برگشتن به منی.
در اعیان الشیعة
[۲] اعیان الشیعة، سید محسن امین، ج۷، ص۱۵۶.
کتابی به نام «کفایة المحتاج فی مناسک الحج» را به شهید ثانی (م ۹۶۶ ق) نسبت داده است و از آن با عبارت «هو المناسک الکبیر فی الحج و العمرة لطیفة»، مدح نموده است که بنظر می‌رسد این انتساب اشتباه باشد.

نسخه‌ها

[ویرایش]

در الذریعة به دو نسخۀ خطی متعلق به سید مهدی در کویت، مربوط به زمان زندگانی مؤلف، و آستان قدس رضوی اشاره شده است.
در کتاب مقدمه‌ای بر فقه شیعه به نسخۀ کتابخانۀ لوس آنجلس اشاره شده است، در چاپ کتاب موجود از نسخۀ کتابخانۀ آیة الله مرعشی استفاده شده است.

منابع

[ویرایش]

- ریاض العلماء، ج۱، ص۶۶.
- لؤلؤ البحرین، ص۱۵۷.
- روضات الجنات، ج۱، ص۷۲.
- اعیان الشیعة، ج۳، ص۱۴۸.
- الذریعة، ج۲۲، ص۲۵۵.
- فوائد رضویه، ص۳۳.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

ابن فهد حلی

پانویس

[ویرایش]
 
۱. الذریعه، اقا بزرگ طهرانی، ج۲۲، ص۲۵۵.    
۲. اعیان الشیعة، سید محسن امین، ج۷، ص۱۵۶.
۳. الذریعه، اقا بزرگ طهرانی، ج۱۸، ص۹۹.    
۴. الذریعه، اقا بزرگ طهرانی، ج۲۲، ص۲۵۵.    
۵. مقدمه‌ای بر فقه شیعه، سید حسین مدرسی، ص۱۵۸.    


منبع

[ویرایش]

نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامیجعبه ابزار