الریاح و السحب و المیاه و البحار (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف«الریاح و السحب و المیاه و البحار» عنوان جلد پنجم و ششم مجموعه «ومضات اعجازیة من القرآن و السنة النبویة» نوشته مهندس خالد فائق العبیدی و به زبان عربی است.


معرفی کتاب

[ویرایش]

در جلد پنجم از مجموعه الریاح و السحب و المیاه و البحار نویسنده به معرفی انواع و اقسام بادها از دیدگاه علم هواشناسی و نقش مهم و اساسی آنها در جهان طبیعت و ارتباط آنها با ابرها پرداخته و سپس اعجاز قرآن کریم در معرفی اقسام بادها و ارتباط آنها با ابرها را یادآور می‌شود. نویسنده ابتدا به تعریف علمی «ریاح» پرداخته و ویژگی‌های آن را برمی شمرد و سپس انواع و اقسام ۱۳ گانه بادها را با بیان درجه سرعت هریک به نحو تفصیل بیان می‌کند. بررسی و معرفی انواع بادها و درجات مختلف آنها از دیدگاه قرآن کریم و سنت نبوی و تفاوت میان « ریاح » و « ریح » بخش دیگری از مطالب کتاب را شکل می‌دهد. معرفی انواع ابرها- که در قرآن کریم به تفصیل یادآوری شده است- و فائده‌های فراوانی که آنها برای تمام موجودات زنده روی زمین به ویژه انسان دارند همچنین معرفی صاعقه‌ها و رعدوبرق‌ها و نقش آنها در فروباراندن ابرها در بخشی دیگر از کتاب آمده است. در جلد ششم از این مجموعه موضوع «آب‌ها» و «دریاها» مورد بررسی قرار گرفته و اعجاز قرآن در این زمینه بیان شده است. نقش ویژه «آب» در حیات و زندگی جانداران بلکه غیرجانداران از دیدگاه قرآن کریم بسیار مورد توجه قرار گرفته است به نحوی که کلمه « ماء » با مشتقاتش ۶۳ بار در قرآن کریم آمده و از انواع مختلف آن نام برده شده است و آیاتی که در آنها از « آب » و نقش اساسی آنها یاد شده محکم‌ترین برهان و دلیل بر وحیانی بودن آیات قرآنی است چرا که اسرار و ویژگی‌های آب و راز و رمز زندگانی بودن آن- که در قرآن بیان شده- از جمله کشفیاتی است که دانشمندان اخیرا بدان نائل آمده‌اند. نقش باران‌ها و معرفی انواع آب‌های زیرزمینی و نهرها و آبهای سطحی، فوائد دریاها و عجایبی که در دل آنها نهفته است، معرفی گوهرهایی که در عمق دریاها وجود دارد، فواصل موجود بین دریاها، امواج، دریاهای سوزان، موجودات دریایی و... سایر بخش‌های کتاب را تشکیل می‌دهند.

ساختار کتاب

[ویرایش]


← جلد پنجم


دارای یک مقدمه و چهار فصل ذیل می‌باشد:
الفصل الاول: الریاح فی علم الارصاد الجویة
[۱] الریاح و السحب و المیاه و البحار، خالد فائق العبیدی ، ج۵، ص۳.

الفصل الثانی: الریاح فی القرآن و السنة.
[۲] الریاح و السحب و المیاه و البحار، خالد فائق العبیدی ، ج۵، ص۱۶.

الفصل الثالث: فیزیاء السحب که عناوین: السحاب الرکایی، السحاب البساطیة و السحاب الثقال (جبال السحاب) را دربردارد.
[۳] الریاح و السحب و المیاه و البحار، خالد فائق العبیدی ، ج۵، ص۳۸.

الفصل الرابع: الصواعق و البرق و الرعد
[۴] الریاح و السحب و المیاه و البحار، خالد فائق العبیدی ، ج۵، ص۵۳.
در پایان سایر آثار نویسنده معرفی و فهرست مطالب کتاب نیز آمده است.

← جلد ششم


دارای یک مقدمه و فصول شش گانه ذیل می‌باشد:
الفصل الاول: الماء اصل الحیاة
[۵] الریاح و السحب و المیاه و البحار، خالد فائق العبیدی ، ج۶، ص۵.

الفصل الثانی: الامطار و دورتها
[۶] الریاح و السحب و المیاه و البحار، خالد فائق العبیدی ، ج۶، ص۱۴.

الفصل الثالث: المیاه الجوفیة
[۷] الریاح و السحب و المیاه و البحار، خالد فائق العبیدی ، ج۶، ص۲۲.

الفصل الرابع: الانهار و المیاه السطحیة
[۸] الریاح و السحب و المیاه و البحار، خالد فائق العبیدی ، ج۶، ص۳۲.

الفصل الخامس: البحار، که عناوین: فوائد البحار، فواصل البحار، شواطئ البحار، ظلمات البحار و غیره را دربرمی گیرد.
[۹] الریاح و السحب و المیاه و البحار، خالد فائق العبیدی ، ج۶، ص۴۰.

الفصل السادس: الری و البزل و خزن المیاه.
[۱۰] الریاح و السحب و المیاه و البحار، خالد فائق العبیدی ، ج۶، ص۷۱.
در پایان این جلد هم دیگر آثار مؤلف معرفی و فهرست مطالب کتاب آمده است.

نسخه شناسی

[ویرایش]

کتاب به قلم دکتر مهندس خالد فائق العبیدی نگاشته شده و در قطع وزیری با جلد شومیز، جلد پنجم در ۶۴ صفحه و جلد ششم در ۸۰ صفحه اولین بار در سال ۱۴۲۶ هجری قمری- ۲۰۰۵ میلادی از سوی «دار الکتب العلمیة» بیروت منتشر شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. الریاح و السحب و المیاه و البحار، خالد فائق العبیدی ، ج۵، ص۳.
۲. الریاح و السحب و المیاه و البحار، خالد فائق العبیدی ، ج۵، ص۱۶.
۳. الریاح و السحب و المیاه و البحار، خالد فائق العبیدی ، ج۵، ص۳۸.
۴. الریاح و السحب و المیاه و البحار، خالد فائق العبیدی ، ج۵، ص۵۳.
۵. الریاح و السحب و المیاه و البحار، خالد فائق العبیدی ، ج۶، ص۵.
۶. الریاح و السحب و المیاه و البحار، خالد فائق العبیدی ، ج۶، ص۱۴.
۷. الریاح و السحب و المیاه و البحار، خالد فائق العبیدی ، ج۶، ص۲۲.
۸. الریاح و السحب و المیاه و البحار، خالد فائق العبیدی ، ج۶، ص۳۲.
۹. الریاح و السحب و المیاه و البحار، خالد فائق العبیدی ، ج۶، ص۴۰.
۱۰. الریاح و السحب و المیاه و البحار، خالد فائق العبیدی ، ج۶، ص۷۱.


منبع

[ویرایش]
نرم افزار مشکاة الانوار، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


جعبه ابزار