الشریف الرضی (کاشف الغطا)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف«الشریف الرضی» کتابی است مختصر، به زبان عربی که در شرح حال مرحوم سید رضی ، مولف نهج البلاغه نگاشته شده است.


ساختار کتاب

[ویرایش]

کتاب مشتمل بر شرح حال مولف و بیست و یک مطلب درباره شریف رضی است.

گزارش محتوا

[ویرایش]

سید رضی، در سال ۳۵۹ ق. ، یعنی اوائل نیمه دوم سده چهارم هجری، در بغداد مرکز خلافت بنی عباس و مقر حکومت تیره‌ای از آل بویه که در فضای باز آن، پیروان مذاهب مختلف اسلامی در کنار هم با آزادی و آسایش به تحصیل و تدریس و تالیف و تصنیف و مذاکره و مبادله علوم عقلی و نقلی و فنون اسلامی و معارف بشری، اشتغال داشتند، دیده به دنیا گشود.
خانواده سید رضی که او از میان آن‌ها برخاسته، یکی از اصیل‌ترین خاندان علمی و دینی شیعه امامیه ، از دودمان پاک نبوت، و سلاله برگزیده ولایت و امامت بود، و افراد آن از شهرت و محبوبیت خاصی برخوردار بودند. پدرش حسین بن موسی موسوی ملقب به «طاهر ذو المناقب» شخصیت نامدار عصر، و مورد احترام و تکریم خاص و عام و رجال دین و دولت بود.
تاکنون درباره این شخصیت ارزشمند شیعه آثار فراوانی نگاشته شده است. «الشریف الرضی» از جمله این آثار است که مولف در آن به مباحث ذیل در خصوص این شخصیت بزرگ می‌پردازد:
ولادت و محیط رشد و پرورش سید رضی و نیز تحصیلات وی، صفات و ویژگی‌های اخلاقی وی، آثار علمی و ادبی شریف رضی، شعر او، خاندان، مناصبی که وی در دولت شیعی آل بویه عهده دار گشت نظیر نقابت، امارت حاج، نظارت دیوان مظالم و... ، القاب سید رضی همچون: الرضی ذوالحسبین، الشریف الجلیل، الشریف الاجل و ذوالمنقبتین، بررسی عقاید سید رضی از خلال اشعار او، آثار علمی شریف رضی همچون: خصائص الائمه ، تلخیص البیان عن مجازات القرآن، مجازات آثار النبویة، معانی القرآنف دیوان اشعارف نهج البلاغه و... ، اساتید وی، روابط او با ادیبان، بروز شعور شریف رضی در شعر او، روابط اوبا خلفا و ملوک و وزرا، وفات شریف رضی و...

وضعیت کتاب

[ویرایش]

کتاب فاقد پاورقی و مشتمل بر فهرست مطالب در انتها می‌باشد.

پانویس

[ویرایش]منبع

[ویرایش]

نرم افزار سید رضی،مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار