الفوائد الرجالیة (مازندرانی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمازندرانی خواجویی، محمد اسماعیل (م ۱۱۷۳ ق) صاحب تألیفی با عنوان، الفوائد الرجالیة، می‌باشد.
[۱] خواجویی، محمد اسماعیل، الفوائد الرجالیة، تحقیق: سید مهدی رجایی، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیة، ۱۴۱۳ ق، ص۳۵۸، اول.معرفی اجمالی

[ویرایش]

این کتاب، مشتمل بر چند فایده رجالی است که عبارت‌اند از:
تحقیقات رجالی در مورد بعضی راویان حدیث؛
ذکر بعضی از مباحث علم درایه؛
جرح و تعدیل؛
تمییز مشترکات.
محقق در مقدمه، زندگی نامه مؤلف و ویژگی‌های کتاب را مورد بررسی قرار داده است.
محقق تهرانی در الذریعة ، این کتاب را با عنوان رجال المولی اسماعیل الخاجوئی فهرست نموده است و اشاره می‌نماید که این دو عنوان برای یک کتاب است.
اما در ذیل عنوان الفوائد الرجالیة آورده که این کتاب، غیر از رجال المولی اسماعیل و رجال الخواجوئی است که در کتاب خانه حاج آقا بن حاج سید اسد الله بن حجة الاسلام حاج سید محمد باقر اصفهانی موجود است.
به نظر می‌رسد که کتاب الفوائد الرجالیة، از این مؤلف، همان کتاب رجال المولی اسماعیل الخاجوئی است؛ اما این کتاب با کتاب‌های موجود در کتاب خانه ذکر شده، تفاوت داشته است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. خواجویی، محمد اسماعیل، الفوائد الرجالیة، تحقیق: سید مهدی رجایی، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیة، ۱۴۱۳ ق، ص۳۵۸، اول.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۱۰، ص۹۶.    
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۱۶، ص۳۳۷، ش۱۵۶۴.    


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تألیفات رجالی قرن دوازدهم هجری»، تاریخ بازیابی ۹۵/۰۱/۳۱.    


رده‌های این صفحه : کتب رجالی شیعه
جعبه ابزار