الفوائد الرجالیة (محقق کرکی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحقق کرکی (ق ۹) صاحب کتاب الفوائد الرجالیة للمحقق الکرکی می‌باشد.
[۱] محقق کرکی، الفوائد الرجالیة، گردآورنده: محمد حسون می‌باشد. انتشار یافته در میراث حدیث شیعه (دفتر دوم)، دار الحدیث، ۱۳۷۴ ش، ص۵۳۵ - ۵۹۳.ساختار کتاب

[ویرایش]

گرد آورنده کتاب با مراجعه به کتاب‌های محقق کرکی، بعضی از فواید رجالی آن و دیدگاه‌های و آرای رجالی نویسنده را مشخص نموده است. آرای محقق کرکی در دو قسمت جمع آوری شده که عبارت‌اند از: آرای مبانی و فواید علم رجال؛ بررسی حالات رجال حدیث.

محتوای کتاب

[ویرایش]

در قسمت اول، این مباحث مطرح شده‌اند:
اقسام و احکام احادیث؛
مراسیلی که به آنها اعتماد و عمل می‌شود؛
اضطراب در احادیث؛
تسامح در ادله سنن و...
در قسمت دوم، حالات ۲۹ نفر از رجال حدیث، مطرح شده و در بیان حالات آنها به توثیق و تضعیف و بیان آرای علمای علم رجال در مورد هر یک، اشاره شده است.
گرد آورنده در مقدمه، ویژگی‌های کتاب را بیان داشته است و در ذیل مباحث ذکر شده، نشانی مصادر مراجعه شده، مشخص شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. محقق کرکی، الفوائد الرجالیة، گردآورنده: محمد حسون می‌باشد. انتشار یافته در میراث حدیث شیعه (دفتر دوم)، دار الحدیث، ۱۳۷۴ ش، ص۵۳۵ - ۵۹۳.
۲. طلائیان، رسول، ماخذشناسی رجال شیعه، ص۷۵.    


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تألیفات رجالی قرن چهاردهم هجری»، تاریخ بازیابی ۹۵/۲/۲۵.    


رده‌های این صفحه : کتب رجالی شیعه
جعبه ابزار