القاموس الفقهی لغة و اصطلاحا‌ (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف« القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاً» تأليف استاد سعدی ابو حبیب ، از منظرى لغوى و اصطلاحى به بيان معناى الفاظ و اصطلاحات فقهی پرداخته است، ترتيب نگارش الفاظ و اصطلاحات به صورت الفبايى بوده و الفاظ مترادف به صورت ارجاعى شناسانده شده‌اند.


انگيزه تأليف

[ویرایش]

هدف، معرفى كليه الفاظ و اصطلاحات مربوط به ابواب مختلف فقهی جهت استفاده فقه‌پژوهان از كليه مذاهب فقهى شیعه و اهل سنت است.

ساختار

[ویرایش]

نويسنده كليه افعال، اسما و مصادر مربوط به فقه را به ترتيب حروف الفبا تبويب كرده و ديدگاه‌هاى فقهى مذاهب اربعه اهل سنت و شیعه زیدی و اثنا عشرى را در مورد اين الفاظ و كاربرد فقهى آنها منعكس كرده است.

گزارش محتوا

[ویرایش]

نويسنده، كليه الفاظ و اصطلاحات مورد نظر را كه برگرفته از آيات قرآن، روايات و لغت عربى مربوط به عصر جاهليت است گردآورى نموده و به ترتيب حروف الفبا ابتدا از نظر لغوى و سپس از ديدگاه اصطلاح فقهى معنى كرده است، وى ديدگاه‌هاى مفسران و فقها در مورد اصطلاح مورد نظر را نيز منعكس و ريشه‌هاى لغوى و اصطلاحى آنها را استخراج نموده است.
نگارنده، در تلاش است تعريفى مشترك از لغات و اصطلاحات فقهى بنا بر مسلك فقهاى حنبلى، حنفى، شافعى، مالكى، جعفرى( اثنا عشرى)، زيدى و اباضى ارائه كند و موارد اختلافى را بيان ننمايد. در صورتى كه اقوال در يك لفظ و اصطلاح متعدد باشد با ذكر قايل و مذهب فقهيش، اقوال را بيان نموده و از تعصب مذهبى پرهيز مى‌كند. وى ابتدا ريشه اصلى و فعلى كلمه را بيان مى‌دارد و سپس افعال را بر اسما مقدم كرده و شاهد مثال‌هاى خود را از آيات، روايات و اشعار جاهلیت همراه با ذكر سند و آدرس آنها مطرح مى‌كند.


پانویس

[ویرایش]منبع

[ویرایش]
نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی


جعبه ابزار