المتعة و اثرها فی الاصلاح الاجتماعی (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف« المتعة و أثرها في الإصلاح الاجتماعي» تأليف استاد توفیق الفکیکی ، به بحث در باره مشروعيت متعه از ديدگاه قرآن ، روايات و اقوال فقها و نقد كسانى كه اين سنت پیامبر صلی الله علیه و آله را تحريم كرده اند، پرداخته و آثار مفيد اجتماعى آن را بيان كرده است. اين اثر براى اولين بار در سال ۱۳۵۶ ق در نجف اشرف به چاپ رسيد و در سال ۱۴۱۸ ق پس از تحقيق و تعليق جديد توسط هشام شریف هم در، براى پنجمين بار، منتشر شد.


انگيزه تأليف

[ویرایش]

هدف نگارنده، چنانكه در مقدمه كتاب آمده است، تبيين آثار مفيد فردى و اجتماعى متعه در جوامع اسلامى و جلوگيرى آن از فساد جنسى و تبيين مشروعيت متعه و اثبات عدم نسخ آن بعد از رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله است.

ساختار

[ویرایش]

اين اثر داراى نه فصل، چهار مقدمه از افراد مختلف و تقريظهاى متعدد براى تأييد مطالب در پايان كتاب است، و به شيوه تحليلى و نقدى و با استناد به ادله قرآنى و روايى و ديدگاه‌هاى فقهاى مشهور شيعه و اهل سنت به نگارش در آمده است.

گزارش محتوا

[ویرایش]

محقق در مقدمه شرح حال مختصرى از نويسنده، تأليفات و فعاليت‌هاى علمى او و انگيزهاش از اين نگارش ارائه ميدهد.
در فصل اول به بحث درباره مفهوم لغوى و اصطلاحى متعه و مختصرى از احکام آن در فقه شیعه پرداخته شده; سپس ديدگاه‌هاى فريقين در باره آيه ۲۴ سوره نساء« فمااستمتعتم به منهنَّ فآتوهنَّ أجورهنَّ فريضة» و صراحت آن بر جواز و مشروعيت متعه به همراه نظر مفسران مختلف بررسى گرديده است. نگارنده همچنين بر اجماعى بودن ازدواج موقت بين امت عصر پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله تأكيد كرده و به بررسى آياتى از قرآن در مورد متعه حج و متعه زنان پرداخته است. در ادامه مشروعيت متعه با استفاده سنت نبوى و وقوع مكرر آن در زمان حيات پيامبر صلى الله عليه و آله توسط بسيارى از صحابه آن حضرت مورد بحث و بررسى قرار گرفته و با استفاده از شواهد و قراين قرآنى، روايى، تاريخى و سيره بزرگان دين ثابت ميشود كه آيات مربوط به متعه نسخ نشده و ادعاى نسخ حکم آن بى اساس است.
نگارنده در فصل ديگرى از كتاب به ديدگاههاى اهل سنت مبنى بر عدم مشروعيت متعه اشاره نموده و از لحاظ سندى و دلالى رواياتى را كه ايشان براى اثبات حرمت متعه، به آنها استناد مى كنند مورد خدشه قرار داده است.
آنگاه ادله قائلين به جواز متعه مطرح شده و فتاواى فقهاى بزرگ شيعه مانند: ابن ادریس ، فاضل مقداد ، شیخ مفید ، ابن جریح و برخى ديگر از فقهاى اهل سنت مانند ابوحنیفه ، ابن حزم اندلسی ، فخر رازی و برخى ديگر از فقهاى معاصر آنان درباره مشروعيت متعه بيان گرديده است.
در ادامه، نگارنده به پاسخگويى برخى از شبهات و انتقادات مطرح شده در مورد متعه ميپردازد. وى در پايان به حکمت و فلسفه تشريع متعه در اسلام اشاره كرده و ازدواج موقت را راه چاره خوبى براى نجات جوانان از گرداب فساد جنسى عنوان نموده و تشويق و ترغيب جوانان و فرهنگ سازى در اين زمينه را بسيار مهم و اساسى ارزيابى ميكند. كتاب داراى ۳۰۰ صفحه ميباشد و فهرست منابع و مصادر، عناوين و موضوعات در پايان آن درج گرديده است.
[۲] المتعة و أثرها في الإصلاح الاجتماعي، توفيق الفكيكى، ج۱، ص۳ .


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نساء/سوره ۴، آیه ۲۴.    
۲. المتعة و أثرها في الإصلاح الاجتماعي، توفيق الفكيكى، ج۱، ص۳ .


منبع

[ویرایش]

نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامیرده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب فقهی شیعه
جعبه ابزار