المسالک و الممالک ابن خرداذبه (ترجمه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افالمسالک و الممالک به زبان عربی اثر ابن خرداذبه (ابن خردادبه)، ابو القاسم عبید الله بن عبدالله (متوفی ۲۸۰ ق) است.


درباره ترجمه

[ویرایش]

اصل کتاب، به زبان عربی که زبان علمی آن روزگار بوده، نگاشته شده است و مترجم، سعید خاکرند، که به خوبی به اهمیت این قدیمی‌ترین متن جغرافیایی اسلامی پی برده بودند، با دقت و بردباری اثر را به صورت تحت اللفظی، در سال ۱۳۷۰ ش، به فارسی ترجمه نموده است.
اشعار عربی متن که عمدتا به جهت استشهاد آورده شده و ارتباط مستقیمی با متن نداشته‌اند، جداگانه ترجمه و ضمیمه اثر شده‌اند.
در مواردی در متن اصلی، جا افتادگی وجود داشته که مترجم آنها را با علامت ستاره مشخص کرده و در پاورقی‌ها توضیح داده است. مطالب جا افتاده به همراه غلط نامه ضمیمه اثر می‌باشند.
مترجم فهرست اعلام (کسان و مکان) برای اثر تهیه کرده است تا دانش پژوهان را در وصول سریع تر به موضوع مورد نظرشان یاری نماید.
مترجم با بهره گیری از کتاب «معجم البلدان» اثر یاقوت حموی، اقدام به توصیف اکثر شهرها و مناطقی که در کتاب آمده است نموده، تا برای پژوهشگران و دانش پژوهان مفیدتر باشد. در ضمن به دلیل این که «معجم البلدان» به صورت الفبایی و فهرست وار تالیف شده، از ارجاع خواننده به صفحه و جلد آن صرف نظر شده است.
مقاله‌ای از آندره میکل استاد کولژ دوفرانس درباره دانش جغرافی در نزد مسلمانان که بنا به درخواست علی اصغر مصدق، به عنوان «مقدمه‌ای بر ترجمه مسالک و ممالک ابن خردادبه» نگاشته و توسط ایشان به فارسی برگردانده شده، در ابتدای کتاب، آمده است.
یک مقدمه از ناشر در بیان نکاتی پیرامون اثر و دو مقدمه از مترجم در بیان نکاتی درباره ترجمه و اشاره به زندگینامه مؤلف، در ترجمه فارسی کتاب، اضافه شده است.

منبع

[ویرایش]

نرم افزار جغرافیای جهان اسلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار