المسالک و الممالک (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افالمسالک و الممالک ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:
المسالک و الممالک (ابن خرداذبه)، اثر ابن خرداذبه (ابن خردادبه)، ابو القاسم عبید الله بن عبدالله (متوفی ۲۸۰ ق) به زبان عربی
المسالک و الممالک ابن خرداذبه (ترجمه)، ترجمه سعید خاکرند از کتاب ابن خرداذبه
المسالک و الممالک (البکری)، تالیف بزرگ‌ترین جغرافی‌دان اندلس، ابو عبیدالله البکری (۴۰۵- ۴۷۸ ق)
المسالک و الممالک (مهلبی)، اثر حسن بن احمد مهلبی (متوفی ۳۸۰ ق)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار