المعارف‌ (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکتاب «المعارف» اثر ملا محسن فیض کاشانی است که در واقع خلاصه‌ای است، از کتاب علم الیقین خود علامه که به زبان عربی می‌باشد.


ساختار کتاب

[ویرایش]

کتاب داری چهار مقصد تحت عنوان علم به خدا ، علم به ملائکه ، علم به کتب و رسل و علم به معاد می‌باشد. در پایان کتاب نیز، مصادر تحقیق ذکر شده است.

گزارش محتوا

[ویرایش]

۱. در مقصد اول همانند کتاب‌های کلامی به مباحثی چون وجود خدا، صفات خدا ، علم خدا، اسماء و افعال الهی پرداخته است.
۲. در مقصدی که پیرامون ملائکه است، از اصناف ملائکه و کثرت آن‌ها سخن می‌راند.
۳. در مقصد بعدی که پیرامون کتب و رسل می‌باشد، از انبیاء الهی معجزات آن‌ها، فرق بین کلام و کتاب ، فرق بین رسول و نبی ، اوصاف انبیاء، معراج پیامبر و امام آخرالزمان سخن می‌گوید.
۴. مقصد چهارم نیز با آوردن آیات و روایات فراوان به بحث از معاد ، موت ، بهشت و جهنم ، صراط ، میزان ، شفاعت و حشر و نشر انسان‌ها در آن دنیا و مسائلی که مربوط به قیامت است، می‌پردازد.

وضعیت کتاب

[ویرایش]

فهرست مصادر کتاب در پایان آن ذکر شده است.

منبع

[ویرایش]

نرم افزار مجموعه آثار فیض کاشانی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


رده‌های این صفحه : آثار فیض کاشانی | کتاب شناسی
جعبه ابزار