المقتطف (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افالمقتطف ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

المقتطف من أزاهر الطرف‌، نوشته علی بن موسی بن سعید اندلسی ‌ (۶۱۰-۶۸۵)
المقتطف من کتاب الجوهرة، نوشته شیخ حسین بن محمد بن احمد بن ابراهیم معروف به شیخ حسین آل عصفور (م ۱۲۱۶ ق)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار