المقنع صدوق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلف:ابو جعفر محمد بن علی بن بابویه، معروف به شیخ صدوق (م ۳۸۱ ق).


معرفی کتاب

[ویرایش]

کتاب مقنع از مهم ترین مصادر فقهی نزد فقها در تمام اعصار به شمار می آید. عبارات این کتاب، همه، الفاظ احادیث و روایات مستندند که مؤلف به جهت اختصار سند آنها را حذف نموده است. این کتاب در واقع رساله فتوای شیخ است. وی می فرماید: «... انی صنفت کتابی هذا و سمیته کتاب المقنع، لقنوع من یقرأه بما فیه و حذفت الاسانید منه لئلا یثقل حمله و لا یصعب حفظه و لا یمل قارئه اذا کان ما أبینه فیه فی الکتب الاصولیه موجوداً مبیناً علی المشایخ العلماء» .

← قول محدث نوری در کلام صدوق


محدث نوری بعد از بیان کلام صدوق می گوید: «و این عبارت متضمن چند مطلب است:
۱. آنچه در این کتاب هست همه حدیث است.
۲. همه اخبار مسندند.
۳. این اخبار گرفته شده از اصول اصحاب است که تکیه گاه و مرجع شیخ صدوق در فتاوای وی بوده است.
۴. صاحبان اصول و رجال سند روایات همه از ثقات اند».
[۲] مستدرك الوسائل، چاپ سنگی، ج ۳، ص ۳۲۷.
این کتاب یک دوره فقه کامل است که از ابواب طهارت شروع می شود و به ابواب دیات پایان می یابد.

وضعیت نشر

[ویرایش]

این کتاب در یک جلد به زبان عربی ، به کوشش انتشارات مؤسسه امام هادی - علیه السلام - ، در قم، به سال ۱۴۱۵ ق چاپ و منتشر شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. المقنع ج۱، ص۵.    
۲. مستدرك الوسائل، چاپ سنگی، ج ۳، ص ۳۲۷.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم    جعبه ابزار