المقنع (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افالمقنع ممکن است اسم برای کتاب‌های ذیل باشد:
المقنع صدوق و المقنع (کتاب)، از مصادر اصلى فقه و از معتبرترين كتب فقهى قدما، تألیف شیخ صدوق
المقنع ابن خیاط، تألیف ابوبکر محمد ابن‌خیاط (د ۳۲۰ق‌/۹۳۲م‌)، محدث‌ و نحوی‌ سمرقندی‌
المقنع فی الغیبة (کتاب)، اثر علی بن حسین، علم الهدی معروف به شریف (سید) مرتضی (متوفای ۴۳۶ ق)، در باره امامت و به زبان عربی
المقنع فی رسم مصاحف الامصار، تالیف ابو عمرو عثمان بن سعید دانی کتاب پیرامون رسم الخط بعضی از حروف و کلمات قرآنی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار