الهدایة فی شرح الکفایة (محمدجعفر بن طاهر شیرازی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاین کتاب( الهدایة فی شرح الکفایة) اثر محمدجعفر بن طاهر شیرازی از جمله شروح عربی کتاب کفایة الاصول مرحوم آخوند خراسانی است.


ساختار کتاب

[ویرایش]

شیوه شرح کتاب بدین‌گونه است که در ابتدا در یک سطر عبارتی از کتاب کفایه را آورده و در زیر آن به‌طور مفصل به شرح و توضیح مطالب کفایه می‌پردازد.

انگیزه نگارش

[ویرایش]

هدف شارح از نوشتن این شرح این بوده است که شرحی مختصر و نافع که مشتمل بر مطالب دقیق و عالی حسب نظر خویش و آنچه که از اساتید خود آموخته بر کفایه بنویسد تا ذخیره الهی برای او گردد.
[۱] الهدایة فی شرح الکفایة، مجتهد شیرازی، محمد جعفر بن طاهر،دار العلم‌،شیراز،نوبت چاپ اول‌،سال چاپ:۱۳۵۲ ق‌، ص۲.

البته برخلاف نیت شارح، این شرح مفصل است و از حد اختصار خارج شده است. جلد اول این شرح تا بحث آخر بحث سوم از مقصد اول که درباره اجزاء است ادامه پیدا کرده است.
هدف شارح این بوده است که پیچیدگی‌ها و سختی‌هایی که در کلام مرحوم آخوند خراسانی در کفایه هست را برطرف نماید و برای مخاطبین آن واضح و روشن بگرداند.
از آنجایی که عبارات صاحب کفایه دارای معانی بلندی است، و در یک جمله کوتاه، مفاهیم مغلق و فراوانی خوابیده است لذا گره‌گشایی از مطالب آن، نیاز به سطور فراوانی دارد. از این‌رو جلد اول این کتاب فقط تا مبحث اجزاء از مباحث ماده امر ادامه پیدا کرده است.

نمونه ای از مطالب

[ویرایش]

نثر عربی این کتاب، ساده و روان است و برای محصلینی که به این شرح عربی رجوع می‌کنند بسیار قابل استفاده و شامل نکات خوبی جهت سهولت یادگیری مطالب کفایه می‌باشد؛ مثلاً وقتی صاحب کفایه می‌فرماید که برای صیغه امر معانی متفاوتی وجود دارد، شارح برای توضیح این عبارت معانی مختلفی که به نظر می‌رسد را بیان کرده و اشاره می‌کند که معانی این صیغه شامل: ترجی، تمنی، تهدید، انذار، اهانت، احتقار، تعجیز، تسخیر و غیره می‌باشد.
[۲] الهدایة فی شرح الکفایة، مجتهد شیرازی، محمد جعفر بن طاهر،دار العلم‌،شیراز،نوبت چاپ اول‌،سال چاپ:۱۳۵۲ ق‌، ص۱۰۵.
و یا در مواردی دیگر وقتی سخن از جمله خبریه می‌شود، شارح در توضیح این موضوع به چند نمونه از این جمله‌ها اشاره می‌کند.
[۳] الهدایة فی شرح الکفایة، مجتهد شیرازی، محمد جعفر بن طاهر،دار العلم‌،شیراز،نوبت چاپ اول‌،سال چاپ:۱۳۵۲ ق‌، ص۱۰۷.


وضعیت کتاب

[ویرایش]

کتاب فاقد فهرست و پاورقی است.

منبع

[ویرایش]

نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. الهدایة فی شرح الکفایة، مجتهد شیرازی، محمد جعفر بن طاهر،دار العلم‌،شیراز،نوبت چاپ اول‌،سال چاپ:۱۳۵۲ ق‌، ص۲.
۲. الهدایة فی شرح الکفایة، مجتهد شیرازی، محمد جعفر بن طاهر،دار العلم‌،شیراز،نوبت چاپ اول‌،سال چاپ:۱۳۵۲ ق‌، ص۱۰۵.
۳. الهدایة فی شرح الکفایة، مجتهد شیرازی، محمد جعفر بن طاهر،دار العلم‌،شیراز،نوبت چاپ اول‌،سال چاپ:۱۳۵۲ ق‌، ص۱۰۷.رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب اصولی شیعه
جعبه ابزار