الوجیزة‌ فی علم الرجال (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افالوجیزة‌ فی علم الرجال ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

الوجیزة‌ فی علم الرجال (مجلسی)، تالیف علامه محمدباقر مجلسی (۱۱۱۱ ق) از جمله آثار رجالی
وجیزة فی علم الرجال (مشکینی)، تألیف مشکینی، میرزا ابو الحسن (۱۳۰۵ - ۱۳۵۸ ق)، از جمله آثار رجالی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار