الوجیزة فی الدرایة و الفوائد الرجالیة

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاصفهانی حایری، میرزا عبد الرزاق بن علی رضا (۱۲۹۱ - ق ۱۴) صاحب کتاب رجالی، الوجیزة فی الدرایة و الفوائد الرجالیة، می‌باشد.
[۱] اصفهانی حایری، میرزا عبد الرزاق، الوجیزة فی الدرایة و الفوائد الرجالیة، ص۱۵، جیبی.
[۲] اصفهانی حایری، میرزا عبد الرزاق، الوجیزة فی الدرایة و الفوائد الرجالیة، ص۴۳، جیبی.معرفی کتاب

[ویرایش]

این رساله، مشتمل بر مباحثی در علم درایه و فواید رجالی است. مؤلف در متن کتاب، این مباحث را طرح و تبیین نموده است:
تعریف علم رجال و درایه؛
موضوع و وجه نیاز به آنها؛
اقسام حدیث؛
اقسام تحمل حدیث؛
شرایط قبول خبر واحد؛
الفاظ مدح و ذم؛
اصول اربعه مأه و جوامع حدیثی شیعه؛
اصحاب اجماع؛
کنیه ائمه (علیهم‌السلام).
مؤلف در نهایت، فواید متفرقه‌ای در علم درایه به این وجیزه اضافه نموده است که عبارت‌اند از: توضیح بعضی از کنیه‌ها، القاب و انساب، و بیان اسامی مؤلفان بعضی از کتاب‌های فقهی.
کتاب، مشتمل بر حاشیه‌هایی از مؤلف است.
محقق تهرانی در الذریعه ، این کتاب را با عنوان ذکر شده و نیز با عنوان رجال المیرزا عبد الرزاق فهرست نموده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی حایری، میرزا عبد الرزاق، الوجیزة فی الدرایة و الفوائد الرجالیة، ص۱۵، جیبی.
۲. اصفهانی حایری، میرزا عبد الرزاق، الوجیزة فی الدرایة و الفوائد الرجالیة، ص۴۳، جیبی.
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۲۵، ص۵۰، ش ۲۵۴.    
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۱۰، ص۱۲۵.    


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تألیفات رجالی قرن چهاردهم هجری»، تاریخ بازیابی ۹۵/۲/۲۵.    


رده‌های این صفحه : کتب رجالی شیعه
جعبه ابزار