الوجیزة فی الرجال (موسوی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افموسوی شیرازی، محمد رضا بن اسماعیل (زنده در ۱۳۰۰ ق) مؤلف کتاب، الوجیزة فی الرجال است.


معرفی کتاب

[ویرایش]

این کتاب، منتخبی از کتاب خلاصة الاقوال علامه حلی است که در حاشیه کتاب مدائن العلوم (که از دیگر تالیف‌های همین مؤلف است و به چاپ رسیده) آورده شده است.
محقق تهرانی در الذریعة ، این کتاب را با عنوان رجال السید محمد رضا هم فهرست نموده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج ۲۵، ص ۴۹، ش ۲۴۸.    
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج ۱۰، ص ۱۱۶.    


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تألیفات رجالی قرن سیزدهم هجری»، تاریخ بازیابی ۹۵/۲/۸.    


جعبه ابزار