الوجیز (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افالوجیز ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

الوجیز (اهوازی)، کتابی درباره قاریان هشت گانه‌ای
الوجیز فی تفسیر القرآن العزیز، تألیف علی بن حسین بن محی‌الدین بن ابی جامع عاملی
الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، تالیف دخیل، علی بن محمد علی
تفسیر الوجیز (شبر)، اثر سید عبداللّه شبر (۱۱۸۸ - ۱۲۴۲ ق) فرزند سیدمحمدرضا حسینی کاظمی معروف به شبر، از اعاظم علمای امامیه و مشاهیر مفسران شیعه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار