الی الصدق ماهو

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افالی الصدق ماهو، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از الفاظ مدح راوی به شمار می‌رود.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

یکی از الفاظ مدح اصطلاح "الی الصدق ما هو" است که از مراتب تعدیل است یعنی از صدق دور نیست اما این که از کدام مرتبه تعدیل است نظرات متفاوت است:
۱- از مرتبه چهارم تعدیل است؛
۲- از مرتبه پنجم تعدیل است؛
۳- از مرتبه ششم تعدیل است.
[۲] کافیجی، محمد بن سلیمان، المختصر فی علم الاثر، ص۶۴.
[۴] تهانوی، ظفر احمد، قواعد فی علوم الحدیث، ص۲۴۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. لکنوی، محمد بن عبدالحی، الرفع و التکمیل فی الجرح و التعدیل، ص۱۴۹.    
۲. کافیجی، محمد بن سلیمان، المختصر فی علم الاثر، ص۶۴.
۳. سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی، ج۱، ص۴۰۷.    
۴. تهانوی، ظفر احمد، قواعد فی علوم الحدیث، ص۲۴۹.


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «الی الصدق ماهو»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۵/۲۳.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | الفاظ مدح راوی
جعبه ابزار