اماره تأسیسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاماره تاسیسی، اماره اختراع شده توسط شارع است.


معنای لغوی

[ویرایش]

«تاسیس» در لغت به معنای پی نهادن و ایجاد کردن است.

تعریف

[ویرایش]

اماره تاسیسی، مقابل اماره امضایی است و به اماره‌ای گفته می‌شود که شارع مقدس، ابتداءاً آن را جعل و تاسیس نموده است، بی آن که در نزد عقلا، سابقه عمل به آن وجود داشته باشد، مانند: شهادت دو مرد و چهار زن برای اثبات زنا.
[۱] اجود التقریرات، نائینی، محمد حسین، ج۲، ص۲۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اجود التقریرات، نائینی، محمد حسین، ج۲، ص۲۲.
۲. فوائد الاصول، نائینی، محمد حسین، ج۳، ص۲۸۲.    
۳. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۱، ص۳۳۶.    
۴. تحریرات فی الاصول، خمینی، مصطفی، ج۱، ص۱۴۶.    
۵. تحریرات فی الاصول، خمینی، مصطفی، ج۱، ص۱۴۹.    
۶. بدایع الافکار، رشتی، حبیب الله بن محمد علی، ص۹۶.    منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۴۲، برگرفته از مقاله «اماره تأسیسی».    رده‌های این صفحه : اصول فقه | امارات
جعبه ابزار