امام‌الدین اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افامام‌الدین اصفهانی، ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

امام‌الدین واعظ اصفهانی، از دانشمندان قرن هفتم هجری در اصفهان
امام‌الدین دانشمند اصفهانی، از دانشمندان اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار