امام‌قلی‌ اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افامام‌قلی‌ اصفهانی، ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ملاوارسته امام‌قلی‌بیک چگنی اصفهانی، از ادبا و فضلای اصفهان در قرن یازده هجری
امام‌قلی بن ابوالقاسم کمره‌ای اصفهانی، از فضلاء و علمای قرن یازدهم هجری در اصفهان
سیدامام‌قلی حشمت طباطبایی اصفهانی، از سادات طباطبایی و از نوادگان میرزا رفیعا نایینی اصفهانی
امام‌قلی وحشت بختیاری اصفهانی، از شعرای عصر صفویّه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار