اماکن عمومی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاماکن عمومی به مکان‏هایی که متعلق به عموم مردم می باشد گفته می شود. از آن در باب‏های احیاء موات، لقطه و غصب سخن رفته است.


تعریف اماکن عمومی

[ویرایش]

اماکن عمومی، مکان‏هایی مشترک بین مردم هستند که ملک شخص یا اشخاص معینی نیست و همگان در استفاده از آن‏ها مساوی‏اند
[۱] مهذب الاحکام ج۲۳، ص۲۵۵.
مانند جنگل‏ها و جاده‏ها.

احکام استفاده از اماکن عمومی

[ویرایش]


← استفاده مباح و حرام از اماکن عمومی


استفاده از اماکن عمومی برای همگان، مباح است
[۲] مهذب الاحکام ج۲۳، ص۲۹۸.
، اما اگر استفاده به گونه‏ای باشد که موجب ضرر رساندن یا مزاحمت برای استفاده دیگران باشد مانند نشستن در راه عبور و مرور (سد معبر) جایز نیست.

← حق اولویت استفاده از اماکن عمومی


اگر شخصی زودتر از دیگران در جایی از اماکن عمومی استقرار پیدا کند، در استفاده از آن تا زمانی که در آن مکان است، نسبت به آن‏ها حق اولویت دارد و دیگران نمی‏توانند مانع استفاده وی گردند، اما اگر این شخص به قصد اعراض و انصراف از آن جا برود، حق او از بین می‏رود؛ هر چند وسائل خود را در آن جا گذاشته باشد. در صورت عدم انصراف و با قصد بازگشت، اگر وسائل خود را در آن مکان گذاشته باشد، حقش باقی است، و اگر چیزی نگذاشته باشد، در بقای حق وی اختلاف است.
[۴] مهذب الاحکام ج۲۳، ص۲۷۲-۲۷۶.


← اختلاف در استفاده از اماکن عمومی


اگر دو نفر یا بیشتر با هم برای استفاده از جایی از اماکن عمومی حاضر شوند و استفاده همزمان آنان از آن جا میسر نباشد. باید میان آنان قرعه زد.
[۵] مهذب الاحکام ج۲۳، ص۲۹۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهذب الاحکام ج۲۳، ص۲۵۵.
۲. مهذب الاحکام ج۲۳، ص۲۹۸.
۳. جواهر الکلام ج۳۸، ص۷۷.    
۴. مهذب الاحکام ج۲۳، ص۲۷۲-۲۷۶.
۵. مهذب الاحکام ج۲۳، ص۲۹۹.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۶۷۵-۶۷۶.    


جعبه ابزار