امتثال علمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افامتثال علمی انجام متعلّق معلومِ به تفصیل یا همه مصادیق محتملِ متعلق تکلیف است.


تعریف

[ویرایش]

امتثال علمی، در جایی است که مکلف ، علم تفصیلی یا اجمالی به متعلق تکلیف دارد و سپس آن را به تفصیل یا به اجمال امتثال می‌نماید، به طوری که بعد از امتثال، علم پیدا می‌کند که «مکلف به» را به طور مشخص و یا در ضمن انجام تمام محتملات ( احتیاط ) به جا آورده است.

نکته

[ویرایش]

امتثال علمی دو گونه است:
۱. انجام یا ترک عمل با قطع مکلف به متعلق تکلیف؛
۲. انجام یا ترک عمل با دست یابی مکلف به متعلق تکلیف، از راه امارات .
در مورد دوم، هر چند مکلف، به قطع و علم وجدانی نمی‌رسد، اما شارع از روی تعبد آن را در حکم علم محسوب نموده است.
[۱] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۴، ص۱۴۷.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

امتثال تفصیلی.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۴، ص۱۴۷.
۲. خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج۲، ص ۸۶- ۸۴.    
۳. خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۶، ص۲۰۸.    
۴. نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۳، ص۷۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۴۶، برگرفته از مقاله «امتثال علمی».    

رده‌های این صفحه : امتثال
جعبه ابزار