امتناع (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افامتناع ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

امتناع (فقه)، خودداری یا امتناع؛ بحث شده در باب‌هایی مثل طهارت، تجارت، شرکت، ودیعه، کفالت، نکاح، ظهار، ایلاء، لعان و قضاء
امتناع (فلسفه)، ضرورت عدم یک چیز
امتناع (منطق)، ضرورت عدم ثبوت محمول نسبت به‌ موضوع


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار