امیرعلایی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افامیرعلایی ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

خاندان امیرعلایی، از خاندان‌های سرشناس معاصر ایران

شمس‌الدین امیرعلایی، یکی از سیاسیون دوران قاجار و از افراد مشهور خاندان امیرعلایی
محمد‌خان امیرعلایی، از بزرگان عصر قاجار و از افراد مشهور خاندان امیرعلایی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار