امیرقلی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افامیرقلی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

امیرقلی بن ابراهیم امینی صدری اصفهانی، از نویسندگان و روزنامه‌نگاران اصفهان
امیرقلی اشراقی بروجنی اصفهانی، از شعرا و ادبای اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار