امیرناصرالدین سیداحمد بن محمد حسینی مختاری سبزواری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرناصرالدین احمد بن محمد حسینی مختاری سبزواری، از دانشمندان قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

امیر ناصرالدّین احمد بن محمّد بن امیر روح‌الامین بن شمس‌الدّین محمّد بن امیر سیّدرضا حسینی مختاری سبزواری، عالم فاضل، از دانشمندان قرن دوازدهم هجری است. وی از شاگردان بهاءالدّین محمّد اصفهانی (فاضل هندی) بوده، و در سال ۱۱۳۰ق از استاد خود اجازه دریافت نموده است. در اصفهان اقامت داشته است، و از مشایخ میرزا محمّدابراهیم خوزانی اصفهانی به شمار می‌رود.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۸۹۷.
ظاهراً در مقبره امام‌زاده شاه زید اصفهان مدفون است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعة:الکواکب المنتشره، ج۶، ص۲۸۷.    
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۸۹۷.
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۳، ص۳۰۳.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۶۱.    


جعبه ابزار