امیر اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افامیر اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

امیر قالبی اصفهانی، از شعرای اصفهان در قرن دهم هجری
امیر شاهکی اصفهانی، از اعیان اصفهان
امین زعفران‌فروش اصفهانی، از ادبای و شعرای اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار