امیر خسرو (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افامیر خسرو ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

امیرخسرو دهلوی، امیر ناصرالدین ابوالحسن خسرو بن امیرسیف‌الدین محمود دهلوی از عارفان و شاعران نامدار پارسی‌گوی هندوستان، در نیمه‌ي دوم قرن هفتم و اوایل قرن هشتم
امیرخسرو افشار، فرزند علی‌اکبر سیف افشار ملقب به سیف‌السلطنه، از شخصیت‌های دوره پهلوی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار