امینی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افامینی ممکن است اسم برای اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

خاندان امینی، از خاندان‌های مشهور ایرانی

علامه امینی، علامه شیخ عبد الحسین فرزند آقا میرزا احمد امینی از علمای بزرگ شیعه و صاحب کتاب الغدیر
ابراهیم امینی هروی، مورخ و شاعر
محمد امینی گلستانی‌، از علمای قرن چهاردهم هجری قمری
علی امینی، از سیاسیون دوره پهلوی
شیخ ابراهیم امینی نجف‌آبادی، از علماء و فضلاء و مدرّسین معاصر و متولد نجف‌آباد اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار