امین اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افامین اصفهانی ممکن است اسم برای اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

امین بن معز شیشه‌گر اصفهانی، از ادبا و شعرای هم‌دوره میرزا محمّدطاهر نصرآبادی
امین بن عبداللّه اصفهانی، از شعرا و ادبای اصفهان
امین بن میرزا نوری تبریزی عباس‌آبادی اصفهانی، از شعرا و خطاطان ساکن اصفهان
امین نصرآبادی اصفهانی، از خطاطان اصفهان بوده و در حساب و نجوم مهارت داشته


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار