امین (مکه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افامین لقب مکه است.


وجه تسمیه به امین

[ویرایش]

امین لقب مکه معظمه است که از طرف خداوند، شهر امن و دارای امنیت معرفی شده و خداوند به آن سوگند یاد کرده است.
[۱] دائرة الفرائد، ج۲، ص۸۵۱.

"هذا البلد الامین".
[۲] http://lib.eshia.ir/۱۷۰۰۱/۱/۵۹۷/وَهَذَا التین/سوره۹۵، آیه۳.]


امنیت مکه قبل از بعثت

[ویرایش]

می‎گویند مکه قبل از بعثت رسول اکرم نیز محل امنیت بوده است.
[۳] دائرة الفرائد، ج۲، ص۸۵۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. دائرة الفرائد، ج۲، ص۸۵۱.
۲. http://lib.eshia.ir/۱۷۰۰۱/۱/۵۹۷/وَهَذَا التین/سوره۹۵، آیه۳.]
۳. دائرة الفرائد، ج۲، ص۸۵۱.


منبع

[ویرایش]
تونه‌ای، مجتبی، فرهنگنامه حج، ص۱۴۵.


جعبه ابزار