ام حسن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افامِ‌ حسن ، فرزند امام مجتبی علیه السلام هست.


مادر امِ‌ حسن

[ویرایش]

مادرش امِ‌ بشیر یا ام‌ بشر
[۳] موسوی زنجانی، ابراهیم، وسيلة الدارين، ص۲۴۷.
دختر ابی مسعود انصاری
[۴] حائری مازندرانی، محمدمهدی، معالى السبطين، ج۲، ص۲۳۵.
یا خزرجی
[۷] حائری مازندرانی، محمدمهدی، معالى السبطين، ج۲، ص۲۳۶.
است.
برخی نیز، مادر او را ملیکه -ملکه‌-، دختر احنف بن قیس دانسته ‌اند.
[۸] بیهقی، ظهیر الدین، لباب الانساب و الالقاب و الاعقاب، ج۱، ص۳۴۴.


سرانجام امِ‌ حسن

[ویرایش]

به گفته برخی از معاصرین، وی همراه مادر، برادران خود قاسم و احمد و خواهرش امُ‌ الخیر با امام حسین علیه السلام از مدینه به کربلا آمد
[۱۰] موسوی زنجانی، ابراهیم، وسيلة الدارين، ص۲۴۷.
و هنگام غارت خیمه ‌های سیّدالشهداء علیه السلام زیر دست و پای مهاجمین بی‌رحم به شهادت رسید.
[۱۱] حائری مازندرانی، محمدمهدی، معالى السبطين، ج۲، ص۲۳۵.

ولی در منابع پیشین از او به عنوان شهید یاد نشده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۸، ص۲۷۶.    
۲. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۸، ص۲۷۷.    
۳. موسوی زنجانی، ابراهیم، وسيلة الدارين، ص۲۴۷.
۴. حائری مازندرانی، محمدمهدی، معالى السبطين، ج۲، ص۲۳۵.
۵. مفید، محمد بن محمد، الارشاد، ج۲، ص۲۰.    
۶. علوی، علی بن محمد، المجدی فی انساب الطالبین، ص۱۹     .
۷. حائری مازندرانی، محمدمهدی، معالى السبطين، ج۲، ص۲۳۶.
۸. بیهقی، ظهیر الدین، لباب الانساب و الالقاب و الاعقاب، ج۱، ص۳۴۴.
۹. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۸، ص۲۷۶.    
۱۰. موسوی زنجانی، ابراهیم، وسيلة الدارين، ص۲۴۷.
۱۱. حائری مازندرانی، محمدمهدی، معالى السبطين، ج۲، ص۲۳۵.


منبع

[ویرایش]

جمعی از نویسندگان، پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، ص۹۸.    


جعبه ابزار