ام رحمان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاُمّ رحمان یکی از نام‌های مکه است.
[۱] شفاء الغرام، ج۱، ص۷۶.


فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع

پانویس

[ویرایش]
 
۱. شفاء الغرام، ج۱، ص۷۶.


منبع

[ویرایش]
تونه‌ای، مجتبی، فرهنگنامه حج، ص۱۳۲.


جعبه ابزار