ام (کعبه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاُم از اسامی کعبه است.


وجوه تسمیه کعبه به اُم

[ویرایش]

به چند دلیل مکه به این اسم نامیده شده است.
۱. چون اعظم بلاد است.
۲. قبله‌گاه ملت‌ها است.
۳. وسط کره زمین است.
[۱] فصل‌نامه میقات حج، ش۲۱، ص۱۲۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فصل‌نامه میقات حج، ش۲۱، ص۱۲۳.


منبع

[ویرایش]
تونه‌ای، مجتبی، فرهنگنامه حج، ص۱۲۱.


رده‌های این صفحه : اماکن | کعبه | واژه شناسی
جعبه ابزار