انباری (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افانباری ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالبرکات عبدالرحمن بن محمد انباری، نحوی، لغت‌شناس‌ و نیز فقیه ‌ و محدث
ابوبکر محمد بن‌ قاسم‌ انباری‌، ادیب‌، نحوی‌، لغت‌شناس‌، مفسّر و عالم‌ به علم‌ قرائات‌
ابوطالب عبیدالله بن احمد انباری، اَبوطالِبِ اَنْباری، عبیدالله بن احمد بن یعقوب بن نصر بن طالب (د ۳۵۶ق/ ۹۶۷ م)، محدّث امامی
ابومحمد قاسم‌ بن‌ محمد انباری، اَنْباری‌، ابومحمد قاسم‌ بن‌ محمد بن‌ بشار (د ۳۰۴ یا ۳۰۵ق‌/۹۱۶ یا ۹۱۷م‌)، ادیب، لغوی و محدث


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار