اندلسی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاندلسی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن حزم اندلسی، اِبْن‌ِ حَزْم‌، ابومحمد علی‌ بن ‌احمد بن‌ سعید، فقیه‌، محدث‌، فیلسوف‌، عالم‌ ادیان‌ و مذاهب‌، ادیب‌ و شاعر
ابوحیان اندلسی جیانی، محمد بن یوسف بن على بن یوسف ابن حیّان أثیرالدین ابوحیان اندلسى جیانى (۶۵۴ـ۷۴۵ق) از بزرگان تفسیر، حدیث و ادبیات اهل سنت
سلیمان بن حسان اندلسی، ابن جلجل، سلیمان بن حسان اندلسی، ابوداوود، پزشک و گیاه داروشناس مشهور اندلسی قرن ۴ ق
محمد بن حسین زبیدی اندلسی، منسوب به زبید (بطنی از مذحج) و از علماء لغت
ابوبکر محمد بن‌ عاصم‌ قیسی‌ اندلسی‌ غرناطی‌، اِبْن‌ِ عاصِم‌، ابوبکر محمد بن‌ محمد بن‌ عاصم‌ قیسی‌ اندلسی‌ غرناطی‌ (۷۶۰-۸۲۹ق‌/۱۳۵۹-۱۴۲۶م)، ادیب‌ و فقیه‌ مالکی‌
ابویحیی محمد بن‌ عاصم قیسی‌ غرناطی‌، اِبْن‌ِ عاصِم‌، ابویحیی‌ محمد بن‌ محمد، قیسی‌ غرناطی‌، قاضی‌، ادیب‌، شاعر، فقیه‌ و محدث ‌ مالکی ‌ معاصر نصریان ‌ غرناطه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار