انذار تفرقه‌افکنان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر آیات قرآن به انذار تفرقه‌افکنان اشاره شده است.


انذار از حسابرسی قیامت

[ویرایش]

هشدار خداوند به تفرقه‌افکنان، از حساب‌رسی قیامت:
«إنّ الّذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا ... إنّمآ أمرهم إلى اللّه ثمّ ينبّئهم بما كانوا يفعلون؛كساني كه آئین خود را پراكنده ساختند و به دسته جات گوناگون (و مذاهب مختلف) تقسيم شدند ... كار آنها واگذار به خدا است پس خدا آنها را از آنچه انجام مي‌دادند با خبر مي‌كند.»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انعام/سوره۶، آیه۱۵۹.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۵، ص۱۳۹، برگرفته از مقاله «انذار تفرقه‌افکنان».    


رده‌های این صفحه : انذار | تفرقه | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار