انسان‌گرایی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه انسان‌گرایی ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

انسان‌گرایی (فلسفه)، یا امانیسم، از مکاتب فلسفه غرب به معنای اصالت اراده و خواست انسان
انسان‌گرایی (روان‌شناسی)، یا روان‌شناسی نیروی سوم، از مکاتب روان‌شناسی به معنای پرهیز از جبرگرایی در رفتار انسان و اصالت اراده


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار