انسداد کبیر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افانسداد کبیر، انسداد باب علم و علمی نسبت به بیشتر احکام است.


تعریف

[ویرایش]

انسداد کبیر، مقابل انسداد صغیر و به معنای انسداد باب علم و علمی نسبت به بیشتر احکام است که یا موجب خروج از دین در صورت به کارگیری اصول نافیه و یا موجب عسر و حرج (در صورت احتیاط تام) می‌گردد.

فرق بین انسداد کبیر و صغیر

[ویرایش]

در باره فرق بین انسداد کبیر و صغیر، گفته‌اند: اگر نتیجه مقدمات انسداد، حجیت مطلق ظن باشد چه بر مبنای کشف و چه بر مبنای حکومت به آن انسداد کبیر می‌گویند؛ اما اگر نتیجه انسداد، حجیت ظن خاص یا اماره مخصوص و یا حجیت ظن مطلق در یک جهت خاص از جهات چهارگانه مربوط به روایت (صدور روایت، جهت صدور روایت، ظهور روایت، و حجیت ظهور روایت) باشد، آن را انسداد صغیر می‌نامند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۲، ص۳۸۹.    
۲. خمینی، روح الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج۱، ص (۳۱۸- ۳۱۷).    
۳. فوائد الاصول، نائینی، محمد حسین، ج۳، ص۱۴۳.    
۴. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، جزایری، محمدجعفر، ج۵، ص۲۴.    
۵. اجود التقریرات، نائینی، محمد حسین، ج۲، ص۱۴۰.    
۶. مصباح الاصول، خویی، ابوالقاسم، ج۲، ص۱۳۲.    
۷. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۲، ص (۳۳- ۳۲).    
۸. نهایة الافکار، عراقی، آقاضیاء، ج۲، ص ۹۶.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۶۵، برگرفته از مقاله «انسداد کبیر».    

رده‌های این صفحه : انسداد
جعبه ابزار