انصاری (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افانصاری ممکن است اسم برای اشخاص ذیل بوده و یا در معانی ذیل به کار رفته باشد:

انصاری، اَنْصار، یا انصار النبی‌ (ص‌) لقب‌ مسلمانان‌ مدینه‌ از تیره‌های اوس‌ و خزرج‌

ابوقتاده انصاری، ابوقتاده حارث بن ربعی بن بلدمه انصاری خزرجی، از صحابه پیامبر گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم)
ابوحصین انصاری، از تیره بنی سالم بن عوف، از مسلمانان صدر اسلام
ابوایوب انصاری، از صحابه پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم) و از اصحاب امام علی (علیه‌السلام)
ابوحتوف بن حارث انصاری، از یاران امام حسین (علیه‌السلام) و یکی از شهدای کربلا
ابوخیثمه انصاری، از قبیله خزرج، تیره بنی سالم و از مسلمانان صدر اسلام
ابودجانه انصاری، از اصحاب پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و از ثابت قدمان در جنگ احد و جانشین ایشان در مدینه در حجة الوداع
ابودحداح انصاری، از اصحاب پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و از ترغیب کنندگان انصار به پایداری در غزوه احد
ابودرداء انصاری، معروف به ابودرداء خزرجی انصاری از معلّمان قرآن و صحابی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)
ابوزمعه انصاری، اسود بن مطّلب (عبدالمطّلب) بن اسد بن عبدالعزّی از تیره بنی‌اسد از مشرکان مکه
ابوزید انصاری، اَبوزِیدِ اَنصاری، سعید بن اوس بن ثابت خزرجی انصاری (۱۲۱ ـ ۲۱۵ق/ ۷۳۹ ـ ۸۳۰م)، لغوی، راوی و نحوی
ابوطلحه انصاری، زید بن سهل بن اسود بن حزام انصاری خزرجی از اصحاب پیامبر ابوطلحه، از تیره بنی‌نجّار
ابوعقیل انصاری، معروف به صاحب‌الصاع از تیره بنی‌انیف اراشی و از هم پیمانان بنی‌عمرو بن عوف
ابولبابه انصاری، اَبولُبابه انصاری، بشیر بن عبدالمنذر بن رفاعه، صحابی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)
احمد بن عبدالرحمان خزرجی‌انصاری، کنیه‌اش ابوالعباس، مورخ، محدّث و فقیه مالکی قرن پنجم و ششم
شیخ احمد انصاری، فرزند مرحوم آیةالله آقا شیخ منصور، سبط شیخ انصاری
شیخ مرتضی انصاری، عالم، فقیه و اصولی بزرگ شیعه
شیخ یحیی انصاری، از علمای معاصر شیعه
خواجه عبدالله انصاری هروی، از علما و عرفای قرن چهارم و پنجم هجری قمری و صاحب منازل السائرین
محمدجعفر بن محمدامین انصاری مبارکه‌ای اصفهانی، از فضلاء و نویسندگان کتب در قرن یازدهم هجری در اصفهان
ابوالقاسم بن محمدجعفر انصاری اصفهانی، از علما و فضلای قرن چهارده هجری در اصفهان
ابوالقاسم بن ابی‌حامد انصاری کازرونی اصفهانی، از دانشمندان قرن دهم هجری در اصفهان
احمد بن اسماعیل انصاری اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
میرزا حسن‌خان بن علی جابری انصاری اصفهانی، فاضل ارجمند، ادیب اریب، مورّخ توانا و شاعر ماهر در اصفهان
ابویحیی احمد بن عصام انصاری اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
احمد بن موسی خطمی انصاری اصفهانی، از محدّثین و قضات اصفهان در قرن چهارم هجری
میرزا حسین جابری انصاری اصفهانی، از اعیان و بزرگان شهر اصفهان در قرن دوازدهم هجری
حیدرعلی انصاری نجف‌آبادی اصفهانی، از علماء و فضلای اصفهان
ابوهانی اسماعیل بن خلیفه انصاری کوفی اصفهانی، از محدّثین قرن دوم هجری و عهده‌دار منصب قضای اصفهان
ابوهانی اسماعیل بن خلیفه انصاری کوفی اصفهانی، از محدّثین قرن دوم هجری و عهده‌دار منصب قضای اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار