انیس (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افانیس ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

انیس بن قتاده اوسی، از یاران امام حسین و از شهیدان کربلا
انیس بن معقل اصبحی، از یاران امام حسین و از شهیدان کربلا
ابویونس انیس بن ابی‌یحیی سمعان مدنی اسلمی اصفهانی، از محدّثان اصفهان در قرن دوم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار