اهلیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاهلیه صورتی به شکل هلال و از جنس برنج است که بر سر هر گنبد در مسجد الحرام گذارده‌اند.
[۱] فصل‌نامه میقات حج، ش۱۲، ص۱۳۲.نوع قرار گرفتن اهلیه

[ویرایش]

در مکه این هلال را به صورت نیم دایره و در مدینه به دایره کامل تبدیل کرده‌اند.

← وجه کامل کردن اهلیه در مدینه


چون اسلام در مکه طلوع کرده به صورت نیم دایره و به خاطر کامل شدن اسلام در مدینه به صورت دایره کامل تبدیل کرده‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فصل‌نامه میقات حج، ش۱۲، ص۱۳۲.


منبع

[ویرایش]
تونه‌ای، مجتبی، فرهنگنامه حج، ص۱۵۷.


جعبه ابزار