اهل الله

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاهل مکه را اهل الله می‌گویند.
[۱] فصل‌نامه میقات حج، ش۷، ص۱۸.


فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فصل‌نامه میقات حج، ش۷، ص۱۸.


منبع

[ویرایش]
تونه‌ای، مجتبی، فرهنگنامه حج، ص۱۵۲.


رده‌های این صفحه : اماکن | تاریخ اسلام | جغرافیای اسلامی
جعبه ابزار