اهوازی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاهوازی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن ابی‌علی محمد بن حسن اهوازی اصفهانی، از محدّثین عامّه در اصفهان
حسین بن سعید اهوازی، فقیه و محدّث امامی نیمه اول قرن سوم
علی بن مهزیار اهوازی، از فقها و محدثان و دانشمندان نامور شیعه
علی بن عباس اهوازی، علی بن عباس مجوسی (علی بن عباس اهوازی) یکی از پزشکان پرآوازه ایرانی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار